Bản tin 251018: Tuyển lập trình viên và thực tập sinh WinForm và Web developer của Song Ân
25/10/2018

1. Lập trình viên Win Form- WINFORM APP .NET DEVELOPER

- Số lượng: 3 người
- Số lượng thực tập: 5 người
- Mô tả công việc:
+Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng Win Form trên nền tảng .NET
Framework (C#);
+ Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm Quản lý bệnh viện, làm việc, phối hợp
trong việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án.
+ Có khả năng xây dựng các Web Services và kết nối;
+ Sửa chữa nâng cấp hệ thống, phát triển các yêu cầu bổ sung tính năng phần mềm.
+ Báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần cho trưởng nhóm
+ Tham gia khảo sát yêu cầu của khách hàng, ghi nhận và đề xuất giải pháp kỹ thuật
khả thi;

2. VỊ TRÍ WEB DEVELOPER
- Số lượng: 5 người
- Số lượng thực tập: 5 người
- Mô tả công việc:
+ Cùng Team tham gia vào các dự án phần mềm của công ty .
+ Nâng cấp và bảo trì các website và hệ thống phần mềm nội bộ của công ty.
+ Sửa chữa nâng cấp hệ thống, phát triển các yêu cầu bổ sung tính năng phần mềm.
+ Báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần cho trưởng nhóm
+ Tham gia khảo sát yêu cầu của khách hàng, ghi nhận và đề xuất giải pháp kỹ thuật
khả thi.

Chi tiết xem file đính kèm TẠI ĐÂY


 
Thông báo tuyển dụng
Điểm tin
Top