Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn
17/04/2015

     Mỗi nhà hàng phải có một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết ấy đó là kịch bản hướng dẫn nhà hàng phải thực hiện điều gì, nên né tránh điều gì nhằm đi đến mục tiêu thành công. Một bản kế hoạch kinh doanh tốt còn để thuyết phục người khác cùng hợp tác đầu tư, ngân hàng nhìn vào đó cho vay tiền với lãi suất thấp. Và tất nhiên, nhà hàng cần chú ý thêm nhiều giải pháp khác để gia tăng doanh số, duy trì trải nghiệm tốt cho khách hàng

Thông báo mới
Điểm tin
Top