Các môn học khối Kinh tế, ngành DƯỢC, Dịch vụ pháp lý được mở trong học kỳ 1, 2017-2018
29/08/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng các khóa 08, 09 về các môn học được mở đối với khối ngành KINH TẾ (Kế toán, Tài chính ngân hàng, Nhà hàng, Khách sạn, Quản trị kinh doanh, . . .), Dịch vụ pháp lý và ngành DƯỢC

 Các môn được mở học kỳ 1 năm 2017 - 2018 ngành DƯỢC

 Các môn được mở học kỳ 1 năm 2017 - 2018 khối ngành Kinh tế và Dịch vụ pháp lý

Lưu ý: Sinh viên còn nợ môn, đăng ký học lại chú ý thời khóa biểu cá nhân (xem trang các nhân trong cổng thông tin điện tử) và thời khóa biểu các môn được mở để sắp xếp thời gian phù hợp


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top