Danh sách chia lớp và lịch ôn kiểm tra các lớp Anh văn - Tin học đợt tháng 5 năm 2018
31/05/2018

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về danh sách chia lớp và lịch ôn các lớp kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 5 năm 2018 cụ thể như sau:

Học viên xem danh sách chia lớp Anh văn: TẠI ĐÂY

Học viên xem danh sách chia lớp Tin học: TẠI ĐÂY

Học viên xem danh sách chia lớp Anh văn (Liên thông): TẠI ĐÂY

Học viên xem danh sách chia lớp Tin học (Liên thông): TẠI ĐÂY

* Ngày bắt đầu học:  04/06/2018 (Thứ 2) - Ngày kết thúc (dự kiến): 14/07/2018

1. Anh văn trình độ B

* Giờ học: Từ 18h00 - 21h15 (buổi tối), Sáng: 7h - 10h15

Lịch học ôn Anh văn B

2. Tin học trình độ B

* Giờ học: Từ 18h00 - 21h15 (buổi tối), Sáng: 7h - 10h15

Lịch ôn tin học B

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top