Danh sách học sinh - sinh viên nộp đơn xét dự thi (đối với niên chế) và xét tốt nghiệp (đối với tín chỉ)
08/08/2017

Danh sách sinh viên nộp đơn xét dự thi và xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2017 như sau:

Stt Mã SV Họ Tên Lớp Hệ Môn đăng ký thi
/Xét TN
1 2005030074 Đào Thị Mỹ Thu 05TCKT1 Trung cấp Chính trị, LTTH, THNN
2 3004060125 Nguyễn Mạnh Nhi 04CĐXD2 Cao đẳng NLCN Mác-Lênin, KTCS, KTCN
3 3006090323 Nguyễn Thị Bích Lài 06CDDS5 Cao đẳng NLCN Mác-Lênin, KTCS, KTCN
4 3006090068 Nguyễn Minh Trường 06CDDS1 Cao đẳng NLCN Mác-Lênin, KTCS, KTCN
5 3006090326 Phạm Kiều Diễm Linh 06CDDS5 Cao đẳng NLCN Mác-Lênin, KTCS, KTCN
6 3006040030 Nguyễn Văn Thạo Tiên 06CDQT1 Cao đẳng Xét TN
7 3008090030 Hoàng Trung Kiên 08CDDS1 Cao đẳng Xét TN
8 3005040029 Dương Khánh Linh 05CDQT1 Cao đẳng Xét TN
9 3006030049 Võ  Trần Diễm Trang 06CDKT1 Cao đẳng Xét TN

****Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng đào tạo đến hết ngày 09/08/2017

Phòng Đào tạo


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top