Danh sách HSSV nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp (bậc cao đẳng tín chỉ) và sinh viên nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3/2017
21/03/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các học sinh - sinh viên bậc cao đẳng học theo tín chỉ, và học theo niên chế danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp, và sinh viên nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp. Thông tin chi tiết sinh viên em danh sách đính kèm

Danh sách HSSV nộp đơn xét tốt nghiệp và đơn xét dự thi tốt nghiệp

Lưu ý:

- Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp, xét dự thi chưa đăng ký khẩn trường nộp đơn đăng ký về trường trước ngày 24/03/2017

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ về phòng Đào tạo


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top