Danh sách HSSV xét dự thi, xét tốt nghiệp và môn học còn nợ đợt tháng 3/2017
25/03/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới HSSV đã nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp (sinh viên niên chế), và sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp (sinh viên tín chỉ) về danh sách nộp đơn kèm môn học còn nợ;

** Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo, ngày 27/03/2017 để được giải đáp

Danh sách nộp đơn và môn học còn nợ

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top