Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2018
14/04/2018

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo danh sách sinh viên đã nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2018, cụ thể như sau;


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top