Danh sách sinh viên báo cáo khóa luận ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh
03/08/2016

Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về danh sách chấm phản biện đối với ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh bậc Cao đẳng chính quy khóa 06.

NGÀNH KẾ TOÁN:

STT Họ và tên Ghi chú
7h00 Thứ năm 04/8/2015 HỘI ĐỒNG 1-Kế toán
1 Trần Thị Đức  
2 Trần Thị Thùy Dương
3 Võ Thị Bích Duyên
4 Nguyễn Thị Thu Hiền
5 Trần Thị Lan Hương
6 Nguyễn Thị Thu Lan
7 Đỗ Thị Kim Ngọc
8 Nguyễn Song Khánh Ngọc
9 Võ Thị Hạnh Nguyên
10 Đặng Hồng Nhung
11 Phan Thị Ngọc Sương
12 Đặng Thị Thu Thảo
13 Hoàng Thị Thảo
14 Kinh Thị Minh Thùy
15 Nguyễn Thị Tuyến
       
13h00 Thứ năm ngày 04/8/2016 HỘI ĐỒNG 2-Kế toán
1 Lê Thị Giang  
2 Phạm Nguyệt
3 Lê Thị Mỹ Hạnh
4 Lê Minh Hiếu
5 Nguyễn Thu Hương
6 Lý Thị Mỹ Loan
7 Nguyễn Thị Yến Nhi
8 Nguyễn Thị Thu Thảo
9 Nguyễn Thị Thơm
10 Phạm Thị Minh Nguyệt
11 Dương Trương Thị Yến Nhi
12 Nguyễn Thị Quỳnh Như
13 Nguyễn Hoàng Ngọc Ly
14 Nguyễn Thị Kim Ngà
15 Lê Thị Kim Ngân
       
13h00 Thứ năm 04/8/2015 HỘI ĐỒNG 3-Kế toán
1 Phan Thành Đạt  
2 Đào Mỹ Duyên
3 Kiên Thị Mỹ Duyên
4 Nguyễn Thị Thu Huyền
5 Võ Thị Linh
6 Nguyễn Thị Hồng Loan
7 Hứa Thúy Phi
8 Nguyễn Thị Thu Thảo
9 Nguyễn Huỳnh Thi
10 Trần Thị Kim Thoa
11 Nguyễn Thị Kim Thương
12 Đoàn Thị Mỹ Tiên
13 Võ Trần Diễm Trang
14 Trần Thị Ngọc Trinh
15 Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc
7h00 Thứ sáu 05/8/2015 HỘI ĐỒNG 4-Kế toán
1 Nguyễn Thị Thùy Ngân  
2 Thái Thị Kim Ngọc
3 Trần Thị Hiền Lang
4 Huỳnh Kim Phụng
5 Phạm Thúy Quỳnh
6 Nguyễn Kim Thư
7 Nguyễn Thị Lan Thùy
8 Phạm Thị Thùy
9 Phạm Thị Thanh Trâm
10 Cao Phương Tuyền
11 Nguyễn Hà Thảo Vy


NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT Họ và tên Ghi chú
7h00 Thứ năm 04/8/2015 HỘI ĐỒNG 1-QTKD
1 Võ Hồng Ân  
2 Vũ Thành Đạt
3 Nguyễn Hồng Đông
4 Phạm Khương Duy
5 Phạm Minh Hiếu
6 Vương Nguyệt Hồng
7 Nguyễn Trọng Khoa
8 Huỳnh Thị Thúy Kiều
9 Lâm Phước Thành Nhân
10 Lê Tuyết Nhi
11 Nguyễn Nhật Sơn
12 Bùi Thúy Trang
13 Nguyễn Thị Thùy Trang
14 Phan Văn Tưởng
15 Nguyễn Thị Sương
16 Nguyễn Thị Trâm
7h00 Thứ năm 04/8/2015 HỘI ĐỒNG 2-QTKD
1 Lê Ngọc Hân  
2 Nguyễn Lê ánh Hồng
3 Ngô Minh Khoa
4 Nguyễn Hoàng Nhân
5 Nguyễn Hoàng Sơn
6 Trần Huỳnh Sự
7 Huỳnh Thái
8 Võ Ngọc Trâm Thư
9 Nguyễn Văn Thạo Tiên
10 Nguyễn Thị Bích Quy
11 Vũ Hồng Khanh
12 Trần Tấn Phú
13 Bùi Lê Phương Uyên
14 Trần Công Mạnh
15 Nguyễn Thị Kim Thanh
16 Luyện Nguyễn Quỳnh Như
17 Trần Văn Minh
13h00 Thứ năm ngày 04/8/2016 HỘI ĐỒNG 3-QTKD
1 Nguyễn Huy Thành  
2 Đỗ Thị Thảo
3 Lê Thanh Xuân
4 Hứa Thị Kim Yến
5 Trần Thị Ngọc Bích
6 Mai Thị Kim
7 Lê Thị Hạnh
8 Thái Thanh Liêm
9 Nguyễn Thị Trúc Linh
10 Lê Thị Kim Ngân
11 Nguyễn Minh Nghĩa
12 Thái Thanh Nguyên
13 Nguyễn Hữu Trí
14 Lý Anh Đào
15 Viên Thị  Vân
16 Nguyễn Ngọc Điểm
17 Nguyễn Thị Hồng Thắm

 
Điểm tin
Top