Danh sách Sinh viên các khóa trước nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm2019
17/09/2019

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về danh sách sinh viên bậc Cao đẳng các khóa trước có nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2019 cụ thể như sau:

* Lưu ý: Nếu sinh viên đủ điều kiện vào trang cá nhân kiểm tra lại sẽ thấy Trạng thái: Đã tốt nghiệp.

TT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Ghi chú Môn Nợ
1 3008090200 Trần Thị  Dung  02/02/1997  Đủ ĐK  
2 3008070053 Lương Quỳnh Trang  19/02/1996    Toán cao cấp
3 3008070027 Nguyễn Trường  12/01/1997    Toán cao cấp
4 3007030037 Trần Thị Minh Trang  23/06/1995  Đủ ĐK  
5 3007080013 Bùi Thị Như Hảo  27/10/1996  Đủ ĐK  
6 3009080064 Đỗ Xuân  Điệp  26/09/1988  Đủ ĐK  
7 3008070037 Trần Thái Thanh Thanh  05/06/199  5  Đủ ĐK  
8 3008140010 Nguyễn Thập Nữ Quỳnh Vân  02/09/1996  Đủ ĐK  
9 3007090056 Hoàng Thị Tố  Nga  29/10/1994  Đủ ĐK  
10 3008090193 Lượng Dương Trình Duy Thương  22/09/1996    TH hóa hữu cơ, LT GPSL
11 3008090359 Đinh Thị Hậu  24/09/1994  Đủ ĐK  
12 3008090049 Nguyễn Thị  Phương  04/06/1996  Đủ ĐK  
13 3008090358 Phạm Thu Nguyền  02/04/1995    GDTC
14 3008090185 Lâm Ngọc  Huệ  02/12/1997    Sinh học di truyền
15 3008020017 Vũ Hoàng Minh  Phước  25/07/1992  Đủ ĐK  

Phòng Đào tạo


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top