Danh sách sinh viên ngành Công nghệ KTCT Xây dựng và Quản lý đất đai dự thi kết thúc học phần HK2 - 2015-2016
06/04/2016

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo danh sách dự thi cho sinh viên khóa 06, ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Quản lý đất đai cụ thể sinh viên xem tệp đính kèm:

 Danh sách thi môn Tổ chức thi công 06CDXD1 
Danh sách thi môn Máy xây dựng 06CDXD1
Danh sách thi môn Định giá đất đai bất động sản 06CDQL1

 
Thông báo mới
Điểm tin
Top