Danh sách SV Cao đẳng ngành Tài chính, Quản trị, Kế toán, Quản lý đất đai, CTKTCT Xây dựng đủ điều kiện tốt nghiệp
29/09/2016

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 05,06 ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, CNKTCT xây dựng (học theo tín chỉ) đủ điều kiện tốt nghiệp.

Lưu ý: Những sinh viên nào còn thiếu hồ sơ cần khẩn trương bổ sung đầy đủ về phòng đào tạo.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem TẠI ĐÂY


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top