Danh sách SV tích lũy đủ môn học và danh sách SV còn nợ môn bậc Cao đẳng khóa 07(2014-2017)
01/09/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh, kế toán, . . . về danh sách sinh viên tích lũy đủ môn học theo chương trình, và danh sách sinh viên còn nợ môn.

Sinh viên theo dõi trên trang đào tạo: http://cdmiennam.edu.vn/dao-tao-2

hoặc:

Danh sách sinh viên tích lũy đủ môn học theo chương trình: http://cdmiennam.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-bac-cao-dang-tin-chi-khoa-072014-2017-tich-luy-du-so-tin-chi-theo-chuong-trinh-dao-tao.html

Danh sách sinh viên còn nợ môn học: http://cdmiennam.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-bac-cao-dang-tin-chi-khoa-072014-2017-con-no-mon-hoc.html


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top