Danh sách tốt nghiệp và DS môn nợ của SV khóa 05,06 nộp đơn xét tốt nghiệp, và SV thi tốt nghiệp tháng 8 đủ điều kiện tốt nghiệp
11/09/2017

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI, VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XÉT TỐT NGHIỆP

(ĐỢT THÁNG 8 NĂM 2017)

Stt Mã SV Họ tên   Ngày sinh Ghi chú Xếp loại
1 2005030074 Đào Thị Mỹ Thu 21/07/1994 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
2 3004060125 Nguyễn Mạnh Nhi 27/11/1993 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
3 3006090323 Nguyễn Thị Bích Lài 15/05/1995 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
4 3006090068 Nguyễn Minh Trường 24/03/1994 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình
5 3006090326 Phạm Kiều Diễm Linh 25/03/1994 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
6 3006040030 Nguyễn Văn Thạo Tiên 23/08/1993 Nợ Anh văn chuyên ngành  
7 3008090030 Hoàng Trung Kiên 09/06/1984 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
8 3005040029 Dương Khánh Linh 10/11/1994 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
9 3006030049 Võ  Trần Diễm Trang 14/03/1995 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
10 3006040057 Nguyễn Thị Trúc Linh   Nợ Kế toán tài chính DN, QT chất lượng  
11 3006040015 Trần Công Mạnh 26/10/1994 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
12 3006040041 Bùi Thúy Trang 28/05/1995 Đủ ĐK Tốt nghiệp Trung bình khá
13 3005060013 Lưu Văn Đạt 13/05/1988 Đủ ĐK Tốt nghiệp Khá


Phòng Đào tạo


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top