Điểm kỹ năng mềm đợt 2 năm 2016
06/02/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh sinh viên các ngành về điểm Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2016

Chi tiết sinh viên xem tệp đính kèm TẠI ĐÂY

Lưu ý:

KN1: Kỹ năng Đàm phán

KN2: Kỹ năng Đắc nhân tâm trong giao tiếp ứng xử

KN3: Kỹ năng Viết hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn

KN4: Kỹ năng Nghiệp vụ hành chính văn phòng


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top