Điểm thi tốt nghiệp HSSV bậc Cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng và TCCN thi đợt tháng 3 năm 2017
22/04/2017

Phòng Đào tạo thông báo tới học sinh - sinh viên bậc cao đẳng ngành Dược sĩ, Điều dưỡng và TCCN về kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017, sinh viên xem tệp đính kèm

 Điểm tốt nghiệp sinh viên ngành Dược sĩ, Điều dưỡng và TCCN

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top