Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 cho sinh viên bậc Cao đẳng và học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp
17/02/2017

Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp – đợt tháng 3/2017 cho sinh viên bậc Cao đẳng (niên chế) và học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên bậc cao đẳng (niên chế) và học sinh bậc TCCN đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt.

- Sinh viên bậc Cao đẳng (niên chế) và học sinh bậc TCCN hệ chính quy đã trả nợ môn và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tính đến thời điểm xét điều kiện dự thi.

2. Môn thi:

2.1. Bậc Cao đẳng: Sinh viên bậc Cao đẳng thi tốt nghiệp gồm:

- Lý luận chính trị.

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 2 phần: phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên môn cụ thể như sau:

 

TT

Ngành

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức chuyên môn

1

Tài chính – Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2

Kế toán

- Kế toán tài chính doanh nghiệp

- Sổ sách kế toán

3

Quản trị kinh doanh

- Quản trị học

- Quản trị nguồn nhân lực

4

Tin học ứng dụng

- Ngôn ngữ lập trình

- Cấu trúc dữ liệu

- Mạng máy tính

- Cơ sở dữ liệu

5

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Sức bền vật liệu

- Kết cấu bêtông cốt thép

- Tổ chức thi công

- Kỹ thuật thi công

6

Quản lý đất đai

- Trắc địa

- Luật đất đai

- Giao đất, thu hồi đất

- Đăng ký, thống kê đất đai

7

Dược

- Pháp chế dược

- Dược liệu   

- Dược lý

- Hóa dược    

- Bào chế      

- Thực hành Bào chế

- Thực hành Dược lý

- Thực hành Dược liệu

8

Điều dưỡng

- Điều dưỡng cơ sở 1,2

- Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh truyền nhiễm

- Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa

- Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa

- Chăm sóc sức khỏe trẻ em

- Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, gia đình

- Thực hành các Kỹ thuật Điều dưỡng

 

2.2. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: Học sinh bậc TCCN hệ chính quy thi tốt nghiệp gồm:

- Môn Chính trị.

- Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp và môn Thực hành nghề nghiệp cụ thể như sau:

TT

Ngành

Lý thuyết tổng hợp NN

Thực hành nghề nghiệp

1

Tài chính – Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2

Kế toán doanh nghiệp

- Kế toán thương mại dịch vụ

- Sổ sách kế toán

3

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Kết cấu bêtông cốt thép

- Kỹ thuật thi công

- Họa viên kết cấu

4

Quản lý đất đai

- Trắc địa

- Luật đất đai

- Đo đạc địa chính

- Đăng ký, thống kê đất đai

5

Pháp luật

- Luật dân sự

- Thực hành Luật dân sự

6

Dược sĩ trung cấp

- Hóa dược – Dược lý

- Quản lý dược

- Bảo quản thuốc

- Bào chế

- Dược liệu

- Thực hành Hóa dược – Dược lý

- Thực hành Bào chế

- Thực hành Dược liệu

7

Y sĩ

- Bệnh học nhiễm khoa

- Bệnh học ngoại khoa

- Bệnh học nội khoa

- Sức khỏe sinh sản

- Bệnh học nhi khoa

- Thực hành các Kỹ thuật thăm khám cơ bản

8

Điều dưỡng

- Nghề nghiệp – đạo đức người điều dưỡng

- Điều dưỡng cơ sở 1, 2

- Chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa

- Chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa

- Chăm sóc sức khỏe trẻ em

- Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình

- Thực hành các Kỹ thuật điều dưỡng

 

3. Thời gian thi: ngày 28 & 29/3/2016

4. Thời gian ôn thi: từ ngày 08/3/2016 đến ngày 22/3/2016

5. Thời gian đăng ký và nộp lệ phí:

- HSSV đăng ký dự thi, ôn thi và nộp lệ phí từ ngày 22/2/2016 đến hết ngày 03/3/2016 tại Phòng Tài chính – Trường Cao đẳng Miền Nam.

- Lệ phí thi và ôn thi:

TT

Môn thi

Lệ phí thi TN

Lệ phí ôn thi TN

Ghi chú

* Các ngành bậc Cao đẳng:

1

Lý luận Chính trị

250.000 đ

150.000 đ

 

2

Kiến thức cơ sở ngành

300.000 đ

200.000 đ

 

3

Kiến thức chuyên môn

300.000 đ

200.000 đ

 

* Các ngành Kinh tế, Kỹ thuật công nghệ và Luật bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

1

Chính trị

250.000 đ

150.000 đ

 

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

250.000 đ

150.000 đ

 

3

Thực hành nghề nghiệp

250.000 đ

150.000 đ

 

* Các ngành Dược sĩ, Y sĩ và Điều dưỡng bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

1

Chính trị

250.000 đ

150.000 đ

 

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

350.000 đ

250.000 đ

 

3

Thực hành nghề nghiệp

400.000 đ

250.000 đ

 

 

Ghi chú:

* Nhà trường chỉ mở lớp ôn thi khi HSSV đăng ký đủ số lượng (30 HSSV/ lớp).

* Nội dung ôn thi và hình thức thi giống như Kỳ thi tốt nghiệp đợt tháng 08/2016.

* Trường chỉ xét thi tốt nghiệp đối với HSSV có đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) và nộp lệ phí đầy đủ.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top