Kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 05,06 ngành Kinh tế, KTCN học theo tín chỉ
22/02/2017

Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp – đợt tháng 3/2017 cho sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 05 và khóa 06 học theo tín chỉ như sau:

1. Đối tượng:

Sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 05 và khóa 06 học theo tín chỉ đã trả nợ học phần và đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tính đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp.

2. Thời gian đăng ký:

            Sinh viên đăng ký và nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp từ ngày 14/03/2017 đến hết ngày 24/03/2017 tại Phòng Đào tạo.

* Lưu ý:

- Nhà trường chỉ xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên có đăng ký và nộp đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp về Phòng Đào tạo.

- Mẫu đơn đăng ký theo mẫu quy định của nhà trường, sinh viên có thể tại tại liên kế sau: http://cdmiennam.edu.vn/bieu-mau-bai-viet-2-10-7


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top