Kết quả điểm tổng hợp lớp 08CDDS1 và danh sách sinh viên còn nợ môn học
19/01/2017

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên lớp 08cdds1 về việc xem kết quả điểm tổng hợp tại liên kết sau: daotao.cdmiennam.edu.vn

Danh sách sinh viên còn môn học chưa hoàn thành xem TẠI ĐÂY

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top