Kết quả kiểm tra Anh văn Tin học theo chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2020
12/01/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo kết quả điểm kiểm tra Anh văn - Tin học theo quy định chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

Điểm Anh văn xem Tại đây

Điểm Tin học xem Tại đây

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top