Kết quả kiểm tra lại Anh văn - Tin học đợt tháng 7 năm 2017
01/09/2017

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên kết quả kiểm tra lại Anh văn - Tin học đợt tháng 7/2017

 Kết quả kiểm tra lại Anh văn

 Kết quả kiểm tra lại Tin học

Lưu ý:

_ Kết quả "Đạt" nếu: ĐTBC >=5.0, điểm các kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Lý thuyết, Thực hành) >=3.0

_ Xếp loại:

_GIỎI: Nếu ĐTBC >=8.0 và điểm các kỹ năng >=7.0

_KHÁ: Nếu ĐTBC >=7.0 và điểm các kỹ năng >=6.0

_TRUNG BÌNH: Nếu ĐTBC >=5.0 và điểm các kỹ năng >=3.0

_ Thời gian phúc khảo: 2 tuần kể từ ngày ra thông báo 31/8/2017


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top