Kết quả Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2017
12/04/2018

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng các ngành về kết quả Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2017, chi tiết sinh viên coi danh sách đính kèm

Kết quả Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2017 xem Tại Đây

Lưu ý: 

+ Xếp loại:

_ Giỏi nếu: ĐTBC>=8,0 và Điển các kỹ năng >=7

_ Khá nếu: ĐTBC>=7,0 và Điển các kỹ năng >=6

_ Trung bình nếu: ĐTBC>=5,0 và Điển các kỹ năng >=3


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top