Kết quả kỹ năng mềm đợt 2 năm 2018
04/05/2019

Phòng đào tạo trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên về kết quả kỹ năng mềm đợt 2 năm 2018, cụ thể sinh viên xem file đính kèm

>> Kết quả kỹ năng mềm đợt 2 năm 2018

* Lưu ý: kết quả xếp loại tính như sau:

- Loại Giỏi: Nếu ĐTBC >=8 và các điểm KN1,KN2,KN3,KN4 >=7

- Loại Khá: Nếu ĐTBC >=7 và các điểm KN1,KN2,KN3,KN4 >=6

- Loại Trung bình: Nếu ĐTBC >=5 và các điểm KN1,KN2,KN3,KN4 >=5


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top