Lịch học lại môn TH Kiểm nghiệm sinh viên cao đẳng Dược
17/03/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn sinh viên Cao đẳng Dược về lịch học lại môn TH kiểm nghiệm như sau:

TT

Thứ

Ngày học

Giờ học

Phòng

Ghi chú

1

Hai

20/03/2017

7.00’ – 11.00’

TTKN

 

2

Hai

20/03/2017

12.30’ – 16.30’

TTKN

 

3

22/03/2017

7.00’ – 11.00’

TTKN

 

4

22/03/2017

12.30’ – 16.30’

TTKN

 

5

Năm

23/03/2017

7.00’ – 11.00’

TTKN

 

6

Năm

23/03/2017

12.30’ – 16.30’

TTKN

Thi KTHP


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top