Lịch học lớp liên thông ngành Dược sĩ, Điều dưỡng 10CDDS1_LT, 10CDDD1_LT
15/04/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng liên thông hệ chính quy ngành Dược, Điều dưỡng về lịch học cụ thể như sau:

Ngày bắt đầu học kỳ là: 08/05/2017

Buổi học đầu tiên (môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin) bắt đầu vào Thứ 3 ngày 09/05/2017

----

lịch học liên thông ngành dược, điều dưỡng


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top