Lịch học ôn Anh văn - Tin học đợt 1 năm 2017 và danh sách chia lớp
11/04/2017

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các sinh viên đăng ký học ôn chứng chỉ Anh văn - Tin học về lịch học và danh sách chia lớp:

Danh sách chia lớp ôn Anh văn
Danh sách chia lớp ôn Tin học

lịch học ôn Anh văn - Tin học


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top