Lịch học và danh sách chia lớp Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2017
23/11/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên đăng ký học kỹ năng mềm đợt 2 năm 2017 về danh sách chia lớp và lịch học đợt 2 năm 2017. Sinh viên xem trong tệp đính kèm gồm 2 Sheet (Danh sách chi lớp và Thời khóa biểu).

Thời khóa biểu và danh sách chia lớp Kỹ năng mềmThời khóa biểu và danh sách chia lớp Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2017

Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top