Lịch kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 8 năm 2018
20/07/2018

LỊCH KIỂM TRA Anh văn trình độ B và Tin học trình độ B năm 2018- Đợt 1

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch kiểm tra Anh văn trình độ  B và Tin học trình độ B năm 2018 – đợt 1 như sau:

Ngày

Nội dung

Từ 6/08/2018 đến 9/08/2018

Phát thẻ dự thi

(Học viên liên hệ trực tiếp Phòng Ghi Danh để nhận )

11/08/2018 (Thứ bảy)

Kiểm tra Tin học trình độ B

18/08/2018 (Thứ bảy)

Kiểm tra Anh Văn trình độ B

 

  •         Đối với học viên dự kiểm tra lần 2

Học viên liên hệ Phòng Ghi Danh để nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra lần 2 từ ngày 18/07/2018 đến 28/07/2018.

Đề nghị các học viên (thi chính thức và thi lại) thực hiện nghiêm túc theo lịch trên.

 

Lưu ý: - Giờ thi chính xác của học viên được in cụ thể trên Thẻ dự thi.

                                                                 Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2018

                                                  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top