Lịch nghỉ hè năm 2016 - 2017 cho sinh viên bậc cao đẳng khóa 08(2015-2017) và khóa 09(2016-2019)
10/07/2017

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè năm học 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2016–2017 của sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 08, 09.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch nghỉ hè năm học 2016–2017 như sau:

1. Đối tượng nghỉ hè: Sinh viên bậc cao đẳng khóa 08, 09.

2. Thời gian nghỉ hè năm học 2016–2017: Từ ngày 31/07/2017 đến hết ngày 03/09/2017.

3. Thời gian bắt đầu Học kỳ 1 năm học 2017–2018: Ngày 04/09/2017.

4. Thời khóa biểu Học kỳ 1 công bố vào ngày 21/08/2017 trên website:

                       www.cdmiennam.edu.vn hoặc Bảng thông báo tại Trường.

5. Thời gian đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2017–2018: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 23/09/2017 (Sinh viên xem chi tiết việc đóng học phí tại Thông báo số 80/TB-CĐMN ngày 03/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam về việc đóng học phí HK1 năm học 2017–2018 đối với sinh viên bậc cao đẳng khóa 08, 09.

6. Các phòng, khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập có trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sinh viên nghỉ hè và kiểm tra, đôn đốc sinh viên trở lại học tập theo đúng tiến độ./.

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top