Lịch ôn và danh sách chia lớp ôn kiểm tra Anh văn - Tin học đợt 2 năm 2017
04/11/2017

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên về danh sách chia lớp và lịch ôn kiểm tra Anh văn - Tin học đợt 2 năm 2017

Danh sách chia lớp ôn Anh văn xem TẠI ĐÂY

Danh sách chia lớp ôn Tin học xem TẠI ĐÂY 

Lịch ôn Anh văn - Tin học

lich on Anh van - Tin hoc
lich on Anh van - Tin hoc

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top