Lịch thi học kỳ 1 năm 17-18 cao đẳng chính quy khóa 10
27/12/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 10 nhập học năm 2017 về lịch thi học kỳ 1, chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi học kỳ 1 năm học cao đẳng khóa 10

Lưu ý: sinh viên cũng có thể xem chi tiết lịch thi qua cổng thông tin điện tử


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top