Lịch thi học kỳ 1 năm 17-18 khóa 08,09 khoa kỹ thuật công nghệ
29/11/2017
LỊCH THI CỦA KHOA :  KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
Từ ngày 28/11/2017 đến ngày 30/01/2018
Lớp thi Môn thi Thứ Ngày thi Tiết Phòng Thi
09CDXD1 Điện kỹ thuật - LT(30) 6 01/12/2017 1 -> 3 P302
08CDNT1 Nguyên lý thiết kế nội thất - LT(30) 6 01/12/2017 4 -> 6 P302
08CDXD1 Cấp thoát nước - LT(30) 7 04/12/2017 1 -> 3 P303
09CDXD1 Cơ học kết cấu - LT(30) 2 04/12/2017 4 -> 6 P303
09CDQL1 Hệ thống thông tin đất đai (LIS) - LT(30) 3 05/12/2017 1 -> 3 P303
08CDXD1 Trắc địa  - LT(15) 4 06/12/2017 1 -> 3 P302
09CDQL1 Bản đồ địa chính - LT(30) 5 07/12/2017 1 -> 3 P302
09CDXD1 An toàn lao động - LT(30) 5 07/12/2017 4 -> 6 P302
08CDXD1 Dự toán (có sử dụng phần mềm) - LT(30) 6 08/12/2017 1 -> 3 P303
09CDQL1 Trắc địa cơ sở 2 - LT(15) 2 11/12/2017 1 -> 3 P303
09CDXD1 Cấu tạo kiến trúc - LT(30) 2 11/12/2017 1 -> 3 P302
08CDXD1 Thiết kế kiến trúc - LT(45) 2 11/12/2017 4 -> 6 P302
09CDQL1 Tài nguyên đất đai - LT(30) 4 13/12/2017 1 -> 3 P303
09CDNT1 Con người và môi trường - LT(45) 7 16/12/2017 1 -> 3 P303
09CDQL1 Môi trường và con người - LT(30) 2 16/12/2017 4 -> 6 P303
08CDQL1 Định giá đất đai và Bất động sản - LT(45) 2 18/12/2017 1 -> 3 P401
09CDXD1 Kết cấu bêtông cốt thép - LT(45) 2 18/12/2017 4 -> 6 P402
08CDQL1 Quy hoạch sử dụng đất đai - LT(45) 3 19/12/2017 7 -> 9 P301
09CDNT1 Hình họa mỹ thuật 1 - LT(0) 4 20/12/2017 1 -> 3 P403
09CDNT1 Vật liệu và công nghệ xử lý trong nội thất - LT(45) 4 20/12/2017 4 -> 6 P403
09CDNT1 Cơ sở tạo hình cơ bản - LT(0) 2 25/12/2017 1 -> 3 P403
08CDQL1 Quy hoạch đô thị QL - LT(30) 4 27/12/2017 4 -> 6 P301
08CDQL1 Thanh tra và kiểm tra đất đai - LT(45) 5 28/12/2017 1 -> 3 P301
09CDNT1 Bài tập cơ sở kiến trúc nội thất - LT(0) 5 28/12/2017 4 -> 6 P303
08CDQL1 Đăng ký thống kê đất đai - LT(30) 6 29/12/2017 4 -> 6 P301
           
    TP.HCM,ngày 28 tháng 11 năm 2017

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top