Lịch thi lần 2, khối ngành Điều dưỡng, ngành Y sĩ và ngành Dược sĩ
15/03/2016

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên ngành Điều dưỡng, ngành Y sĩ trung cấp, ngành Dược cao đẳng, và Trung cấp dược sĩ về lịch thi lần 2, cụ thể HSSV xem tệp đính kèm:

 Lịch thi lần 2, Cao đẳng dược, Trung cấp dược sĩ
Lịch thi lần 2, ngành Điều dưỡng, ngành Y sĩ trung cấp

 
Thông báo mới
Điểm tin
Top