Thời khóa biểu HK2 năm 2017 - 2018 Khối ngành Kỹ thuật công nghệ và ngành Điều dưỡng
24/02/2018

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên khối ngành Kỹ thuật công nghệ và ngành Điều dưỡng các khóa về thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-1018, chi tiết xem tệp đính kèm:

Thời khóa biểu khối ngành Kỹ thuật công nghệ

Thời khóa biểu ngành Điều dưỡng

Lưu ý: Tệp có nhiều bảng (nhiều Sheet) sinh viên chọn Sheet tên lớp để xem thời khóa biểu


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top