Thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2017-2018 các ngành Kế toán, Quản trị, Tài chính, Nhà hàng, Khách sạn, Dịch vụ pháp lý, Tin học ứng dụng
13/02/2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng chính quy các ngành Kế toán, Quản trị, Tài chính, Nhà hàng, Khách sạn, Dịch vụ pháp lý, Tin học ứng dụng thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2017 - 2018, chi tiết trong tệp đính kèm:

Lưu ý:  Sinh viên có thể truy cập cổng thông tin điện tử để xem thời khóa biểu cá nhân tại liên kết: http://sv.cdmiennam.edu.vn

Thời khóa biểu lớp 08CDKS: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 08CDKT: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 08CDNH: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 08CDPL: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 08CDQT: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 08CDTC: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 08CDTH: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 09CDKT: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 09CDNH: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 09CDPL: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 09CDQT: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 09CDTH: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 10CDKT: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 10CDPL: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 10CDQT: xem Tại đây

Thời khóa biểu lớp 10CDTH: xem Tại đây

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top