Thời khóa biểu tuần đầu HK2 năm 16-17 ngành Dược,Kinh tế, Thiết kế nội thất, Dịch vụ pháp lý, Xây dựng
04/02/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên Cao đẳng Dược khóa 09, Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Cao đẳng Tài chính, Cao đẳng Kế toán khóa 08,09, Nhà hàng khách sạn, Dịch vụ pháp lý, Tin học ứng dụng, thiết kế nội thất và CNKT Công trình xây dựng về lịch học tuần đầu học kỳ 2 năm 16-17


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top