Thông báo mở lớp Kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV khóa 07 cao đẳng và khóa 08 trung cấp
16/02/2017

Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên bậc cao đẳng khóa 07 và học sinh bậc TCCN khóa 08 như sau:

I. Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên khóa 07 bậc cao đẳng hệ chính quy và học sinh khóa 08 bậc TCCN hệ chính quy.

- Kỹ năng nghề nghiệp là một trong các điều kiện để HSSV tốt nghiệp ra trường và nhận bằng tốt nghiệp.

II. Nội dung chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp:

1. Kỹ năng nghề nghiệp ngành Dược:

STT

Nội dung

Số tiết

1

HP1: Kỹ năng trình dược viên chuyên nghiệp

45

2

HP2: Kỹ năng nhân viên bán thuốc chuyên nghiệp

45

Tổng

90

2. Kỹ năng nghề nghiệp ngành Điều dưỡng:

STT

Nội dung

Số tiết

1

HP1: Bổ trợ kỹ năng y khoa nâng cao

20

2

HP2: Kỹ năng cấp cứu và chăm sóc tích cực

30

3

HP3: Kỹ năng cận lâm sàng

30

4

HP4: Thủ tục hành chính bệnh viện

10

Tổng

90

3. Kỹ năng nghề nghiệp ngành Quản lý đất đai:

STT

Nội dung

Số tiết

1

HP1: Kỹ năng quản lý địa chính

30

2

HP2: Kỹ năng đo đạc và quản lý công tác đo đạc

30

3

HP3: Kỹ năng ứng dụng các phần mềm chuyên ngành

30

Tổng

90

4. Kỹ năng nghề nghiệp ngành Kế toán:

STT

Nội dung

Số tiết

1

HP1: Kỹ năng tổ chức quản lý các chứng từ và biểu mẫu kế toán

30

2

HP2: Kỹ năng các sổ sách kế toán

30

3

HP3: Kỹ năng báo cáo và quyết toán thuế

30

Tổng

90

5. Kỹ năng nghề nghiệp ngành Quản trị kinh doanh:

STT

Nội dung

Số tiết

1

HP1: Kỹ năng bán hàng - tiếp thị - chăm sóc khách hàng

30

2

HP2: Kỹ năng tuyển dụng - đào tạo - chính sách lương bổng, đãi ngộ nguồn nhân lực

30

3

HP3: Kỹ năng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

30

Tổng

90

6. Kỹ năng nghề nghiệp ngành Dịch vụ pháp lý:

STT

Nội dung

Số tiết

1

HP1: Kỹ năng tư vấn pháp luật

30

2

HP2: Kỹ năng tiếp cận khách hàng và khai thác vụ việc

30

3

HP3: Kỹ năng xây dựng và soạn thảo hợp đồng

30

Tổng

90

 

III. Điều kiện để cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp:

            Điểm tổng kết của từng học phần trong chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp đạt từ 5.0 điểm trở lên.

IV. Học phí:

- Các ngành Y - Dược - KTCN:1.200.000 đồng / 1 HSSV/ khóa học.

- Các ngành Kinh tế - Luật: 900.000 đồng/ 1 HSSV/ khóa học.

V. Thời gian đăng ký và nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/03/2017.

+ Miễn giảm học phí: HSSV đăng ký và nộp học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày  28/02/2017 được miễn giảm 20% học phí.

VI. Hồ sơ, địa điểm đăng ký:

HSSV nộp 01 Đơn đăng ký chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp (theo mẫu nhà trường) tại Phòng Ghi danh của Trường.

Đề nghị các Phòng, các Khoa/ Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng khóa 07 và học sinh bậc TCCN khóa 08 biết để thực hiện./.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top