Về danh sách và lịch học ôn Anh văn - Tin học đợt tháng 5 năm 2019
04/05/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các học viên đăng ký học ôn Anh văn - Tin học về danh sách và lịch học cụ thể như sau:

>> Danh sách chia lớp ôn Anh văn

>> Danh sách chia lớp ôn Tin học

* Lịch học ôn Anh văn - Tin học như sau:

lịch học ôn Anh văn - tin học


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top