Về kết quả kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2022
28/06/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đảng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra về kết quả như sau:

Kết quả Anh văn chuẩn đầu ra xem Tại Đây

Kết quả Tin học chuẩn đầu ra xem Tại Đây

Kết quả kiểm tra lại Tin học xem tại đây

Kết quả kiểm tra lại Anh văn xem tại đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top