Về lịch học kỹ năng mềm và danh sách lớp học đợt 1 năm 2022
07/06/2022

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên đăng ký tham dự lớp Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2022 về lịch học và danh sách lớp học như sau:

-> Danh sách lớp kỹ năng mềm xem Tại đây

-> Lịch học các lớp kỹ năng mềm xem Tại đây


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top