Về việc cấp giấy chứng nhận đã học lớp nhận thức về Đoàn 2017 và hướn dẫn thủ tục kết nạp Đoàn viên ngày 19/05/2018
03/05/2018

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đã học lớp nhận thức về Đoàn 2017 Và hướng dẫn thủ tục chuẩn bị kết nạp Đoàn viên ngày 19/05/2018

1. Kết quả sinh viên đã học lớp nhận thức về Đoàn ngày

Ngày 24/12/2017, BTV đoàn trường đã tổ chức lớp học nhận thức về Đoàn với sự tham gia của 39 sinh viên. BTV đã nhận 35 bài thu hoạch và kết quả như sau: (Đính kem danh sách kết quả học tập và viết bài thu hoạch)

Các sinh viên với kết quả “đạt” liên hệ thầy Phạm Hữu Thái để nhận giấy chứng nhận kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/05/2018.

2. Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị kết nạp Đoàn viên vào ngày 19/05/2018

Bước 1:Bí thư chi đoàn hướng dẫn sinh viên tự khai lý lịch và viết đơn theo mẫu.

-         Liên hệ thầy Phạm Hữu Thái để được hướng dẫn và nhận sổ đoàn về phát cho các bạn sinh viên viết đơn theo mẫu.

Bước 2:Hội nghị BCH Chi đoàn xét và báo cáo lên Đoàn cấp trên.

-         Đoàn viên trong chi đoàn giới thiệu bạn sinh viên xin kết nạp cho chi đoàn xem xét.

-         Sinh viên xin kết nạp viết đơn ký tên.

-         Đoàn viên giới thiệu ký tên xác nhận vào đơn xin của bạn sinh viên.

-         Bí thư chi đoàn tập hợp các bạn đoàn viên để tổ chức họp chi đoàn xem xét nếu chi đoàn đồng ý thì đồng chí bí thư ký xác nhận vào sổ đoàn viên sau đó nộp về văn phòng đoàn trường. 

Bước 3: Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định kết nạp.

-         Đồng chí Bí thư chi đoàn liên hệ thầy Phạm Hữu Thái nhận quyết định kết nạp, huy hiệu Đoàn và hướng dẫn cách thức tổ chức lễ kết nạp.

Bước 4: Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp và trao huy hiệu Đoàn.

          BTV đoàn trường đề nghị các đồng chí bí thư chi đoàn triển khai khẩn trương và nộp hồ sơ về văn phòng đoàn trường trước ngày 15/5/2018.

          Trân trọng./.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top