Về việc đăng ký học kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng khóa 08(2015-2018)
07/03/2018

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 08(2015-2018) về việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp, cụ thể:

I. Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên khóa 08 bậc cao đẳng hệ chính quy.

- Kỹ năng nghề nghiệp là một trong các điều kiện để HSSV tốt nghiệp ra trường và nhận bằng tốt nghiệp.

 

II. Học phí:

- Các ngành Y - Dược - KTCN:1.200.000 đồng / 1 HSSV/ khóa học.

- Các ngành Kinh tế - Luật – Tin học: 900.000 đồng/ 1 HSSV/ khóa học.

 

III. Thời gian đăng ký và nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2018.

            + Ngày dự kiến khai giảng: 09/04/2018

+ Miễn giảm học phí: Sinh viên đăng ký và nộp học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/03/2018 được miễn giảm 20% học phí.

 

IV. Hồ sơ, địa điểm đăng ký:

Sinh viên nộp 01 Đơn đăng ký chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp (theo mẫu nhà trường) tại Phòng Ghi danh của Trường.

Đề nghị các Phòng, các Khoa/ Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng khóa 08 biết để thực hiện./.

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top