Về việc nghỉ hè năm học 2017 - 2018 cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa 10
26/06/2018

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng khóa 09(2016-2019) và khóa 10(2017-2020).

Lịch nghỉ hè năm học 2017–2018 cụ thể như sau:

1. Đối tượng nghỉ hè: Sinh viên bậc cao đẳng khóa 09, 10.

2. Thời gian nghỉ hè năm học 2017–2018: Từ ngày 15/07/2018 đến hết ngày 08/08/2018.

3. Thời gian bắt đầu Học kỳ 1 năm học 2018–2019: Ngày 09/08/2018.

4. Thời khóa biểu Học kỳ 1 công bố vào ngày 27/07/2018 trên website: cdmiennam.edu.vn hoặc Bảng thông báo tại Trường.

5. Thời gian đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2017–2018: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 29/08/2018.

6. Các phòng, khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập có trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sinh viên nghỉ hè và kiểm tra, đôn đốc sinh viên trở lại học tập theo đúng tiến độ./.

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top