New Announces

Về kết quả kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2022

28/06/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đảng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra về kết quả như sau

Về lịch học kỹ năng mềm và danh sách lớp học đợt 1 năm 2022

07/06/2022
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên đăng ký tham dự lớp Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2022 về lịch học và danh sách lớp học như sau:

Lịch kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2022

30/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về dánh sách dự kiểm tra và lịch kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2022

Kết quả kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022

28/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022

Danh sách đăng ký dự kiểm tra lần 2 Anh văn chuẩn đầu ra đợt tháng 5 năm 2022

19/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên đăng ký dự kiểm tra Anh văn chuẩn đầu ra lần 2 về lịch và danh sách như sau

Về việc mở lớp kỹ năng mềm đợt 1 năm 2022

14/05/2022
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc tuyển sinh mở lớp kỹ năng mềm cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy.

Danh sách phân phòng dự kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra tháng 5/2022

07/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên tham dự khóa ôn kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra về lịch kiểm tra như sau

Kết quả kiểm tra Anh văn chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022

07/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham kiểm tra anh văn đợt 1 năm 2022 về kết quả như sau:

Lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động (1/5)

27/04/2022
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể Sinh viên, CBCNV về lịch nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5), cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022

27/04/2022
Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022, sinh viên có thể coi thông tin cụ thể kết quả xếp hạng,.. trong trang cá nhân tại cổng thông tin điện tử sinh viên.
 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top