10 bang tại Mỹ là miền đất hứa cho người không có bằng đại học
12/12/2017

Không bằng đại học, bạn vẫn kiếm được trung bình 55.000 USD một năm với công việc trong ngành dịch vụ ở bang Arizona.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

1. Arizona - tăng 199% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 55.000 USD
68% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Arizona có 223.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học. 

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

2. Montana - tăng 187% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 57.000 USD
67% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Montana có 26.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

3. Idaho - tăng 172% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 54.000 USD
71% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Idaho có 37.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

4. North Dakota - tăng 156% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 52.000 USD
69% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang North Dakota có 21.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

5. South Dakota - tăng 142% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 52.000 USD
66% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang South Dakota có 21.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

6. Utah - tăng 139% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 56.000 USD
66% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Utah có 81.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

7. Oklahoma - tăng 126% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 55.000 USD
71% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Oklahoma có 97.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

8. Texas - tăng 124% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 57.000 USD
67% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Texas có 648.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

9. Arkansas - tăng 120% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 54.000 USD
73% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Arkansas có 51.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

10 bang tại mỹ là miền đất hứa với người không có bằng đại học

10. Georgia - tăng 118% số công việc ngành dịch vụ lương cao

Lương trung bình: 54.000 USD
65% người lao động không có bằng cử nhân.
Từ năm 1991 đến 2015, bang Georgia có 232.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.

 Thùy Linh - Business Insider

 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top