News and Events

Các mốc thời gian xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học 2022 thí sinh cần nhớ

Các mốc thời gian xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học 2022 thí sinh cần nhớ

21/07/2022
Thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 24/7 nhưng từ mai (22/7), các em đã có thể vào hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đáp án môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

Đáp án môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GDĐT

16/07/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Đề và đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2022

Đề và đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2022

12/07/2022
Sinh học là môn thi cuối cùng trong tổ hợp Khoa học tự nhiên, gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.
 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top