Danh sách chia lớp và thời khóa biểu lớp Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2019
23/11/2019

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên đăng ký lớp kỹ năng mềm đợt 2 năm 2019 về danh sách chia lớp và thời khóa biểu các lớp, sinh viên xem chi tiết ở tệp đính kèm sau:

>> Danh sách chia lớp lớp kỹ năng mềm

>> Thời khóa biểu các lớp kỹ năng mềm


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top