Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng khóa 10, 11 có kết quả học tập đạt loại Giỏi
28/09/2019

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về danh sách sinh viên đạt kết quả học tập loại Giỏi năm học 2018-2019.

1) Danh sách sinh viên khóa 10 có kết quả học tập năm học đạt loại Giỏi

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp Điểm TK Xếp loại
1 3010090109 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 10CDDS2 8.49 Giỏi
2 3010090128 Nguyễn Trúc Anh 10CDDS2 8.47 Giỏi
3 3009090208 Nguyễn Thị Huỳnh Như 10CDDS2 8.36 Giỏi
4 3010030008 Trần Huỳnh Như 10CDKT1 8.35 Giỏi
5 3010030012 Nguyễn Thị Kim Liên 10CDKT1 8.33 Giỏi
6 3010090151 Dương Kim Nguyên 10CDDS2 8.31 Giỏi
7 3010100010 Mai Thị Bích Thanh 10CDPL1 8.29 Giỏi
8 3010040023 Trần Minh 10CDQT1 8.26 Giỏi
9 3010100003 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10CDPL1 8.25 Giỏi
10 3010110006 Nguyễn Thị Như Hoài 10CDNT1 8.24 Giỏi
11 3010030002 Vũ Thị Nhã Khuyên 10CDKT1 8.23 Giỏi
12 3010090148 Nguyễn Thị Hằng 10CDDS2 8.13 Giỏi
13 3010010003 Trần Nguyễn Hữu Hùng 10CDTH1 8.13 Giỏi
14 3010040020 Trương Thị Thúy Kiều 10CDQT1 8.12 Giỏi
15 3010090127 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10CDDS2 8.07 Giỏi
16 3010100006 Huỳnh Nguyễn Bạch Mai 10CDPL1 8.03 Giỏi
17 3010030006 Nguyễn Ngọc Thanh Tiền 10CDKT1 8.03 Giỏi

2) Danh sách sinh viên khóa 11 có kết quả học tập năm học đạt loại Giỏi

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp Điểm TK Xếp loại
1 3011090101 Lê Trúc Ái 11CDDS2 8.39 Giỏi
2 3011030001 Võ Thị Thanh Nga 11CDKT1 8.25 Giỏi
3 3011090117 Trương Thị Mỹ Duyên 11CDDS2 8.21 Giỏi
4 3011100007 Phạm Ngọc Bảo Nhi 11CDPL1 8.14 Giỏi
5 3011110004 Hồ Võ Kim Dung 11CDNT1 8.05 Giỏi
6 3011110011 Nguyễn Võ Khải Nguyên 11CDNT1 8.04 Giỏi
7 3011040005 Phạm Trúc Giang 11CDQT1 8.02 Giỏi

* Mọi thắc mắc cần giải đáp sinh viên có thể liên hệ phòng Đào tạo trước 25/9/2019.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top