Kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 2 năm 2019
23/09/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Anh văn - Tin học đợt 2 năm 2019 cụ thể như sau:

>> Kết quả kiểm tra Anh văn xem TẠI ĐÂY

>> Kết quả kiểm tra Tin học xem TẠI ĐÂY


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top