New Announces

Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và Dự lễ tốt nghiệp cho SV bậc CĐCQ khoá 08(2015-2018)

25/09/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và đăng ký dự lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy

Về thời khoá biểu sinh hoạt đầu khoá theo chuyên đề khoá 11(2018-2021)

28/08/2018
Phòng Đào tạo thông báo lịch sinh hoạt đầu khoá theo chuyên đề tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc Cao đẳng khoá 11 nhập học đợt 1 năm 2018

Về lịch tập trung sinh hoạt đầu khoá - đợt 1 cho các Tân sinh viên Cao đẳng khoá 11(2018-2021) nhập học năm 2018

20/08/2018
Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn Tân sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khoá 11(2018-2021) nhập học đợt 1 năm 2018 về lịch tập trung sinh hoạt đầu khoá

Về thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2018 - 2019 cho sinh viên khóa 09 và khóa 10

03/08/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa 10

Lịch kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 8 năm 2018

20/07/2018
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch kiểm tra Anh văn trình độ  B và Tin học trình độ B năm 2018 – đợt 1 như sau:

Về việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng liên thông khóa 08, khóa 09(2016-2018)

18/07/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng liên thông ngành Dược, Điều dưỡng về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 08 và khóa 09 (2016 – 2018)

Về việc mở lớp Kỹ năng mềm cho sinh viên lớp Cao đẳng liên thông Dược, Điều dưỡng

11/07/2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KỸ NĂNG MỀM (Dành cho sinh viên các lớp Cao đẳng liên thông)

Về việc nghỉ hè năm học 2017 - 2018 cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa 10

26/06/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng khóa 09(2016-2019) và khóa 10(2017-2020).

Lịch học Giáo dục thể chất học phần 2,3 cho sinh viên cao đẳng khóa 10

12/06/2018
Phòng Đào tạo thông báo lịch học Giáo dục thể chất cho học sinh bậc Cao đẳng khóa 10(2017-2020)

Danh sách chia lớp và lịch ôn kiểm tra các lớp Anh văn - Tin học đợt tháng 5 năm 2018

31/05/2018
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về danh sách chia lớp và lịch ôn các lớp kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 5 năm 2018 cụ thể như sau:
 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top